Rozvody tepla
Rozvody tepla

Firma Rozvody tepla, spol. s r.o. se převážnou měrou zabývá výstavbou nových a rekonstrukcí a opravami stávajících parovodních, horkovodních, teplovodních a kondenzátních vedení a výstavbou nových a rekonstrukcemi stávajících výměníkových, předávacích stanic a kotelen. Pro tuto činnost má veškeré personální, technické a materiální vybavení a to jak pro provádění stavebních, tak i trubních prací.

Převážnou část parních vedení provádíme z předizolovaných potrubních systémů a to jak vakuovaných systému SMR ISOBRUGG, EUROTERM Tábor, tak i nevakuovaných systému HART – PIPE a PIPECO.

Pro ostatní vedení tepelného média (horkovody, teplovody a kondenzáty) používáme předizolovaného systému LØGSTØRØR RØHR, FINTHERM, ISOPLUS a HART - PIPE, se zabudovanou signalizací pro monitorování poruch systému NORDIC, popřípadě BRANDES.

Díky této zabudované signalizaci a reflektometrickému defektoskopu (impulsní měřič) BDP 102, který je v našem vlastnictví jsme schopni odhalit nejen mnoho skutečností významných pro diagnostiku těchto vedení ale i vyhledat poruchu na potrubí. Většinu veškerých prácí provádíme vlastními zaměstnanci, kteří jsou pro provádění požadovaných prací proškoleni. Všichni svářeči mají státní zkoušky dle evropských norem podložené certifikáty.